FUTURE ‐ Elevul de azi, profesionistul de mâine, POCU/633/6/14/ 132822

Despre proiect- Future

Despre proiect

Scopul  proiectului constă în  creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul terțiar non‐universitar la programe de învățare la locul de munca, prin participarea  unui număr de 183 de elevi înmatriculați în cadrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Ploiești la activități  precum stagii de practica, ședințe de consiliere și orientare în carieră,  precum și participarea în cadrul  unui program inovativ de  antreprenoriat. Programul de antreprenoriat presupune planificarea, organizarea și implementarea unui tip de „firmă de exercițiu”, activitate realizată în urma unor parteneriate  cu sectorul privat. Astfel, se facilitează  tranziția elevilor de la educație la un loc de muncă.

Activități

Activitatea A3.4 – sesiunea nr.1 de practică

Subactivitatea A3.4 participă la obiectivul general al proiectului, prin dezvoltarea competentelor  specifice ale elevilor, în complementaritate cu programa școlara.

Cei 85  de elevi vor beneficia  prin  participarea la stagiile de  practică, de consolidarea și  extinderea noțiunilor teoretice  acumulate în cadrul orelor din programa școlară. Elevii vor intra în contact direct cu un mediu de  lucru profesionist, acumulând informații cu caracter transversal legate de fluxurile de lucru dintr‐ o  companie, de modalitățile eficiente de lucru în echipa și vor avea posibilitatea să înțeleagă  activitățile specifice ale organizațiilor partenere de practică.

Activitatea A3. 5 – sesiunea nr.2 de practică

Subactivitatea A3.5 participă la obiectivul general al proiectului, prin dezvoltarea competențelor specifice ale elevilor, în complementaritate cu programa școlară. Cei 98 de elevi vor beneficia prin participarea la  stagiile de practică,  de  consolidarea și extinderea  noțiunilor teoretice acumulate în cadrul orelor din programa școlară. Elevii vor intra în contact direct cu un mediu de  lucru profesionist, acumulând informații cu caracter transversal legate de fluxurile de lucru dintr‐ o  companie, de modalitățile eficiente de lucru în echipa și vor avea posibilitatea să înțeleagă  activitățile specifice ale organizațiilor partenere de practica.

Future - Activitatea A3.5
Activitatea A5.1 – Organizarea  unui  program  antreprenorial  inovativ  adaptat  elevilor  implicați  în activitățile proiectului

Subiectivitatea  A5.1  –  consta în derularea unui program antreprenorial inovativ cu  implicarea elevilor, prin care se urmărește însușirea de către aceștia a unui set de noțiuni, valori și  competente în scopul dezvoltării  aptitudinilor antreprenoriale și  urmarea unei cariere de  întreprinzători.

Implicarea Wilshire - Future

Implicarea „WILSHIRE”

„WILSHIRE” activează în acest proiect în calitate de partener și contribuie astfel la:

  • Realizarea activității de informare și selecție a unui număr de 183 de elevi, precum și menținerea continuă a comunicării cu aceștia, în scopul recrutării grupului țintă în conformitate cu metodologia de practică realizată în cadrul proiectului, pentru a participa în cadrul a 2 sesiuni de stagii de pregătire practică derulate pe o perioada cumulata de 8 luni. Stagiile sunt menite sa faciliteze dezvoltarea competențelor și aptitudinilor elevilor, specifice domeniilor economic si turism.

  • Derularea pe o perioadă de 17 luni., a unui program antreprenorial inovativ adaptat profilului elevilor implicați în activitățile proiectului, în scopul însușirii de către 183 de elevi a unor noțiuni specifice privind dezvoltarea și administrarea unei afaceri urmărind un model de plan de afaceri.

Future
Rezultate
0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
0
Fise de instructaj privind protecția muncii, prevenirea si stingerea incendiilor
0
Sesiuni de orientare a elevilor privind realizarea stagiului de practică susținute
0
Portofolii de practica al elevului realizate

Prin participarea în proiectul „FUTURE”, „WILSHIRE” contribuie astfel la dezvoltarea competentelor  specifice ale elevilor, la consolidarea  si  extinderea  noțiunilor  teoretice  acumulate, si la însușirea de către aceștia a unui set de noțiuni, valori  si  competente  in  scopul  dezvoltării  aptitudinilor  antreprenoriale.

FUTURE