Student  activ  –  Profesionist  de  succes  –  PRO‐ACTIV  2020!,  POCU/626/6/13/130823

Despre proiect

Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea competențelor profesionale pe o perioada de 24 luni a 284 de studenți din cadrul domeniilor economic și administrație publică, înmatriculați în cadrul Universității din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, precum și în cadrul altor facultăți cu profil economic și administrație publică, în procesul de tranziție din mediul educațional către piața muncii. Scopul proiectului este creșterea ratei de participare a studenților din învățământul terțiar universitar la programe de învățare la locul de muncă, prin participarea la activități educaționale optimizate, , precum stagii de practică, sesiuni de consiliere în carieră, workshop‐uri de dezvoltare personală și vizite de studiu.

Despre Proiect- ProactivDespre Proiect - Proactiv

Activități

Activitatea A3.4

Subactivitatea A3.4 participă la obiectivul general al proiectului, prin dezvoltarea competențelor  specifice ale studenților din instituțiile de învățământ superior aflați în tranziția de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică la un  potențial angajator. Cei  284  studenți vor  beneficia  prin  participare la  stagiile de  practică,  de consolidarea și  extinderea noțiunilor teoretice  acumulate ca urmare a  parcurgerii  programei  universitare. Studenții vor intra în contact direct cu un mediu de lucru profesionist, acumulând  informații cu caracter transversal legate de fluxurile de lucru dintr‐o companie, de modalitățile  eficiente de lucru în echipă și  vor  avea  posibilitatea să înțeleagă  activitățile specifice ale  organizațiilor partenere de practica.

Implicarea Wilshire Proactiv

Implicarea „WILSHIRE”

„WILSHIRE” contribuie la atingerea obiectivelor proiectului în calitate de partener. De  asemenea, ca parteneri în  proiect, organizațiile și‐au asumat implementarea unui sistem de tip transfer de cunostinte bidirectional,  prin care sa transmita din know‐how‐ul pe care l‐au acumulat de‐a lungul timpului in mediile in  care  activează  (antreprenoriat,  economic,  administrație  publica),  către  mediul  universitar.

Rezultate

  • 284 x Fișe  de  instructaj  privind  protecția  muncii,  prevenirea  si  stingerea  incendiilor;

  • 284 x Portofolii de practica al studentului realizate;

Astfel, participarea „WILSHIRE” la activitățile de practică din cadrul proiectului „PROACTIV”, contribuie la procesul de tranziție a  284  de  studenți  din  cadrul  domeniilor  economic  si  administrație  publică din  mediul  educațional  către  piața  muncii.

PRO-ACTIV

Pentru mai multe informații, puteți accesa pagina Despre noi.

Detalii aici