Simulator de Carieră – POCU/90/6.13/6.14/108360

Despre proiect

Obiectivul general al proiectului reprezintă creșterea gradului de  angajabilitate a 130 de studenți din regiunile Nord Est și Sud Est prin participarea la programe de învățare la locul de muncă. Programele de învățare vizează „Tehnologia Informațiilor și comunicațiilor” concentrându-se pe securitatea aplicată în domeniul financiar bancar. Având în vedere trendul de dezvoltare a sistemului bancar și tendința accentuată de digitalizare a operațiunilor, asigurându‐se totodată cel mai înalt grad de securitate a datelor,  sistemul  financiar‐bancar se  întrepătrunde cu cel al  tehnologiei  informației  si comunicațiilor, având astfel nevoie de angajați cât mai specializați.

Despre Proiect - Simulator de Cariera

Astfel încât, cel puțin 44% din studenții care au parcurs programul de învățare la locul de muncă organizat prin proiect își vor găsi un loc de munca ca urmare a sprijinului primit.

Activitati - Simulator de Cariera

Activități întreprinse de „WILSHIRE”

În cadrul proiectului „SIMULATOR DE CARIERĂ”, „WILSHIRE” a prestat servicii de consultanță și gestiune financiară în procesul de implementare al proiectului pentru beneficiarul „FUNDAȚIA DREPTUL LA EDUCAȚIE”. „WILSHIRE” a realizat toate acțiunile administrative necesare depunerii cererilor de rambursare/ prefinantare/plata realizate de către partenerii și beneficiarul proiectului simulator de carieră. Activitatea întreprinsă de „WILSHIRE” este una transversală și se implementează pe întreaga durată a proiectului și asigură astfel suportul necesar pentru implementarea tuturor celorlalte activități.

Rezultate

Cereri de rambursare și prefinanțare pentru beneficiar și parteneri.

Pentru mai multe informații despre Wilshire Business House, dar și despre proiectele și obiectivele companiei, puteți accesa pagina Despre noi.

Detalii aici