SMARTER ‐ Susținerea Mediului Antreprenorial din Romania prin Tactici Economice Regionale, POCU/82/3/7/106188

Despre proiect

Proiectul „SMARTER” susține mediul antreprenorial din România prin tactici economice regionale. WILSHIRE a prestat servicii de consultanță în afaceri în colaborare cu Universitatea Tehnică din Iași „Gheorghe Asachi”. Obiectivul general al Proiectul „SMARTER” este creșterea  gradului de ocupare în domeniile  non‐agricole din Regiunea de Dezvoltare Nord‐Est.

Despre Proiect - Smarter

În cadrul proiectului „SMARTER” a fost derulat un program de susținere a inițiativelor antreprenoriale. În proiect au participat 384 de persoane din cele 6 județe vizate din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, cu scopul de a își îmbunătății competențele antreprenoriale. De asemenea, a fost creat un „Centru de Susținere și Promovare” a întreprinderilor financiare din cadrul proiectului pentru a asigura sustenabilitatea proiectului și a afacerilor. După perioada de formare din cadrul proiectului, 47 de persoane dintre cele ce au participat în proiectul „SMARTER” au beneficiat de finanțare în implementarea planurilor de afaceri și de mentorat în perioada premergătoare înființării acestora.

Acttivitatea 1 Smarter

Activități întreprinse de „WILSHIRE”

Activitatea 1:

„WILSHIRE” a furnizat servicii de consultanță în afaceri și mentorat pentru îmbunătățirea celor 47 de planuri de afaceri ce au primit finanțare. „WILSHIRE” a completat astfel cunoștințele și aptitudinile antreprenoriale dobândite de către participanți în stagiile de practică înainte înființarea societăților. „WILSHIRE” a furnizat asistență pentru demersurile de înființare a afacerilor, acordarea de subvenții pentru implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea continuă a acestora.

În cadrul serviciilor de consultanță în afaceri, „WILSHIRE” a desfășurat următoarele activități:

  • Sprijinirea antreprenorilor în detalierea costurilor investiționale lunare pe care le vor avea  cu  întreprinderile, după înființarea  acestora.

  • Consultanță în domeniul salarizării personalului ce va fi angajat în cadrul întreprinderii;

  • Sprijinirea  antreprenorilor  pentru  înțelegerea  aspectelor  privind  impozitarea întreprinderilor ce vor fi înființate;

  • Dezvoltarea unei strategii de management adaptate sectorului economic de desfășurare a activității;

  • Informare privind procedurile de înregistrare a societăților la Agenția Națională de Administrare Fiscală;

Servicii de consultanta - Smarter
Activitatea 2:

„WILSHIRE” a desfășurat 3 workshop uri în perioada premergătoare înființări afacerilor, ce au contribuit la dezvoltarea abilităților profesionale ale viitorilor antreprenori, cu accent pe leadership, comunicare în afaceri, networking, personal branding, management strategic, inovație și sustenabilitate.

Smarter Activitatea 2

Workshop-urile organizate de „WILSHIRE” au contribuit la îmbunătățirea:

  • Motivației și încrederii;

  • Comunicării și abilitații de public speaking prin intermediul unor sesiuni interactive cu rolul de a depășii zona de confort, de a gestiona emoțiile și a asculta activ;

  • Sintetizarea conceptelor și abilitățile deprinse în cursurile anterioare;

  • Descoperirea mișunii și viziunii proprie;

Rezultate privind viitorii antreprenori

0
persoane consultate în managementul dezvoltării start-up-urilor.
0
viitori antreprenori consultați în domeniul financiar și fiscal
0
viitori antreprenori consultați în implementarea unor startegii de marketing
0
antreprenori mentorați în antreprenoriat

Prin prestarea de servicii de consultanță în afaceri, în colaborare cu Universitatea Tehnică din Iași „Gheorghe Asachi” WILSHIRE a adus o contribuție substanțială dezvoltării sustenabile a mediului antreprenorial din România.

SMARTER