Suport implementare Activități

Monitorizare tehnică și implementare implică faptul că echipa WBH oferă sprijin si pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, prin oferirea de servicii, după cum urmează:

 • Monitorizare, verificare și asistență în realizarea graficului estimativ de depunere al cererilor de pre finanțare/plată/rambursare;

 • Monitorizarea respectării instrucțiunilor emise de OI/AM;

 • Asistență în elaborarea informărilor, notificărilor, actelor adiționale și altor documente specifice solicitate de către OI/AM responsabil evaluarea și monitorizarea stadiului execuției bugetare;

 • Întocmirea cererilor de pre finanțare/plată/rambursare;

 • Întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări;

 • Întocmirea evidenței cheltuielilor aferente cererilor de rambursare;

 • Verificarea documentelor justificative din dosarului electronic al cererilor de pre finanțare/plată/rambursare;

 • Întocmirea planului de achiziții conform cererii de finanțare;

 • Comunicarea permanentă cu departamentul de contabilitate al beneficiarului pentru înregistrarea operațiunilor proiectului în contabilitate cu respectarea prevederilor legale și furnizarea documentelor justificative financiare în vederea raportării;

 • Stabilirea procedurilor aplicabile pentru realizarea achizițiilor în conformitate cu legea 98/2016;

 • Oferirea de suport pe durata derulării procedurilor de achiziții;

 • Verificarea dosarelor de achiziție anterior transmiterii acestora spre verificare la Autoritatea de Management și încărcarea acestora în platforma informatică 2014.Mysmis;

 • Asistența beneficiarului în timpul vizitelor și controalelor efectuate de către Autoritatea de management;

 

Suport realizarea documente tehnice – notificări si acte adiționale

Pe parcursul perioadei de implementare trebuie realizate și depuse raportări ce reflecta modul de desfășurarea și gradul de îndeplinire a proiectului. Acestea sunt depuse periodic prin intermediul platformei MySMIS2014. Rapoartele tehnice de implementare trebuie să fie însoțite de documentele justificative tehnice. Astfel, echipa WBH oferă suport in realizarea:

 • Raportului tehnic de implementare;

 • Notificărilor prin care se solicita modificarea anumitor secțiuni ale cererii de finanțare;

 • Informări prin care anunță începerea unei activități viitoare;

 • Actelor Adiționale la contractul de finanțare;

 • Notelor justificative care se anexează la actele adiționale pentru a demonstra necesitatea aprobării modificărilor solicitate;

Suport comunicare OI/AM

Echipa WBH asigură existența și continuitatea fluxului conversațional cu autoritățile relevante prin intermediul platformei MySmis2014 – Secțiunea ,,Comunicare”. In acest sens, se încarcă periodic documente cu privire la:

 • Contabilitate;

 • Notificări contractuale;

 • Monitorizare financiară;

 • Contestație;

 • Achiziție;

De asemenea, tot prin intermediul aceleiași secțiuni, sunt trimise si răspunsurile la clarificări emise de către autoritățile relevante.

Pentru mai multe detalii despre compania Wilshire Business House, dar și despre proiectele companiei, puteți accesa pagina Despre noi.

Detalii aici